PROBLEEM MET DRUGS?     WIJ KUNNEN HELPEN!

Bel de infolijn  06-18496614 of kom naar een meeting! Download meetinglijst: Meetinglijst opgesteld op 1:9:19.pdf

Wat is narcotics anonymous?

N.A. is een non-profit Fellowship of gemeenschap van mannen en vrouwen voor wie drugs een ernstig probleem waren geworden. Wij zijn herstellende verslaafden die regelmatig bij elkaar komen om elkaar te helpen clean te blijven. Dit is een programma van volledige onthouding van alle drugs. Er is maar één vereiste voor lidmaatschap, het verlangen om te stoppen met gebruiken. We suggereren dat je een open geest houdt en jezelf een kans geeft. Ons programma is een verzameling principes zo simpel geschreven dat we ze kunnen volgen in ons dagelijks leven. Het belangrijkste is dat ZE WERKEN.

Er zijn geen verborgen voorwaarden bij N.A. We zijn niet aangesloten bij andere organisaties, er is geen inschrijfgeld of contributie, we hoeven niets te tekenen of iets aan iemand te beloven. We zijn niet verbonden aan politieke, religieuze of orde handhavende groeperingen en we staan nooit onder toezicht. Iedereen mag zich bij ons aansluiten, ongeacht leeftijd, ras, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging, religie of gebrek aan religie.We zijn niet geïnteresseerd in wat of hoeveel je gebruikte, wie je connecties waren, wat je in het verleden hebt gedaan, hoeveel of hoe weinig je hebt, maar alleen in wat jij wilt doen aan je probleem en hoe we kunnen helpen. De nieuwkomer is de belangrijkste persoon op elke meeting, omdat we alleen kunnen behouden wat we hebben door het weg te geven. We hebben van onze groepservaring geleerd dat diegenen die regelmatig naar onze meetings blijven komen clean blijven.

WIE IS EEN VERSLAAFDE?

De meesten van ons hoeven hier niet tweemaal over na te denken. WIJ WETEN HET! Ons hele leven draaide om het gebruiken en verkrijgen van drugs. Wij leefden om te gebruiken en gebruikten om te leven. Een verslaafde is een man of vrouw wiens leven wordt beheerst door drugs. Het is een feit dat wij geen enkel geestverruimend of stemmingsveranderd middel met succes konden gebruiken, inclusief alcohol en marihuana. Drugs zorgde er niet langer voor dat we ons goed voelden. Vaak wisten we niet dat we een probleem hadden totdat bijvoorbeeld de drugs op waren en we afkickverschijnselen begonnen te ervaren, of wanneer we erachter kwamen dat wanneer we eenmaal begonnen met gebruiken we niet meer konden stoppen. Dat we drugs gebruikten gaven we toe, maar dat we een probleem hadden niet.

Ben jij een verslaafde?

Dit is een erkenning die wij voor onszelf moesten maken. Misschien dat deze vragen je op weg kunnen helpen. Stel jezelf deze vragen en beantwoord ze zo eerlijk als je kunt.

 • Gebruik je wel eens tegen je zin in?
 • Heb je wel eens meer gebruikt dan je van plan was?
 • Manipuleer je je arts om drugs op recept te krijgen?
 • Lukt het je niet te stoppen als je eenmaal bent begonnen?
 • Verlies je tijd op je werk door je gebruik?
 • Zorgt je gebruik ervoor dat jouw thuissituatie ongelukkig is?
 • Gebruik je omdat je je ongemakkelijk voelt bij andere mensen?
 • Beinvloedt gebruiken je reputatie?
 • Heb je je wel eens schuldig gevoeld na een “fix”?
 • Ben je ooit in financiële problemen terecht gekomen als gevolg van gebruik?
 • Keerde je je tot slecht gezelschap en een minderwaardige omgeving tijdens het gebruiken?
 • Zorgt je gebruik ervoor dat je minder om het welzijn van je familie geeft?
 • Zijn je ambities verlaagd sinds je gebruikt?
 • Verlang je dagelijks op een bepaald moment naar drugs?
 • Wil je de volgende ochtend gebruiken?
 • Zorgt je gebruik voor slaapproblemen?
 • Is je effectiviteit verslechterd sinds je gebruikt?
 • Is je gebruik een gevaar voor je baan of bedrijf?
 • Gebruik je om te ontsnappen aan zorgen of problemen?
 • Gebruik je alleen?
 • Heb je ooit compleet geheugenverlies gehad als resultaat van je gebruik?
 • Heeft je arts je ooit behandeld voor je gebruik?
 • Gebruik je om je zelfvertrouwen te verhogen?
 • Ben je ooit in een ziekenhuis of kliniek beland door je gebruik?

Wat kan je er aan doen?

Wij kennen de pijn en eenzaamheid van verslaving en zijn geweest waar jij nu bent. Door bij elkaar te blijven komen en dit programma toe te passen hebben we geleerd te leven zonder drugs.

Wij zijn altijd bereid om onze ervaring, kracht en hoop met je te delen en je te helpen.

Heb je het verlangen om te stoppen met gebruiken? Wij hebben ervaren dat we het alleen niet kunnen, maar samen wel.

Je bent welkom op onze meetings!