We werken aan de vertaling van het Basic Text boek (Third Edition, Revised With Original 4th and 9th Traditions).

Wil je ook hieraan meewerken, houd dan deze pagina in de gaten.

Korte inleiding

Beste N.A.-leden,

Sinds juni 2015 speelde bij een groepje N.A.-leden het idee om een Nederlandse vertaling te maken van de 3rd Edition Revised Basic Text with Original 4th & 9th Traditions, ook wel bekend onder de naam ‘’Baby Blue’’*.

Deze ‘Input & Review’ versie van de Nederlandse vertaling die nu voor je ligt, is het resultaat van vele uren service van N.A.-leden en Home Groups uit heel Nederland en ook België. Daarnaast hebben we nauwe samenwerking met leden en Home Groups uit onder andere de USA, Duitsland, UK en Zweden.

Al deze inspanningen van zowel individuen als Groepen tijdens diverse vertaaldagen, vertaalweekenden en daarbuiten, hebben bijgedragen aan de totstandkoming van deze vertaling van onze Basic Text, vertaald in open participatie door verslaafden, voor verslaafden. Het is wat we noemen een ‘Labour of Love’, geheel in lijn met onze N.A.-Tradities en in de Geest van hoe in de jaren ‘80 de Grey Book (en daaruit voortkomend de Approval Form en de Basic Text) tot stand is gekomen.

Ons doel is altijd geweest de boodschap en de kracht van het boek te behouden en zo dicht mogelijk bij het Origineel blijven. Dit is een tijdrovend en delicaat proces, maar zeer zeker de moeite waard gebleken. Zoals gezegd is het een werk in wording. Allereerst zijn we begonnen met het maken van een ruwe vertaling. Hierop volgend zijn we een flink aantal dagen en weekenden samengekomen om deze vertaling in kleine groepjes te lezen en van input te voorzien. Volgens dit proces zijn we alle hoofdstukken doorgegaan met als resultaat deze ‘Input & Review’ versie. Er staan momenteel nog veel spel- en stijlfouten in de tekst en ook loopt niet overal de vertaling optimaal. Daarom zijn we begonnen met het ‘’flowreaden’’ van deze eerste versie. Het doel tijdens onze vertaaldagen is nu om het hele boek gezamenlijk te lezen en onjuistheden te corrigeren.

In deze ‘Input & Review’ versie hebben wij regelnummers toegevoegd en wij nodigen alle N.A.-leden uit om deel te nemen aan het voltooien van dit werk. Bijdragen aan de vertaling van ons boek kan op onze vertaaldagen, vertaalweekenden, maar ook via de mail. Input kan worden ingestuurd naar: NAhelp.nl@gmail.com

Door de huidige situatie met het Covid19 virus is fysiek samenkomen momenteel niet mogelijk. De geplande vertaaldagen van 25 & 26 april zullen online worden voortgezet op zaterdag 25 april. We hervatten het flowreaden vanaf Hoofdstuk 5.

(zie: www.NAhelp.nl voor informatie en inlog-gegevens).

*Voor informatie over de geschiedenis van de Baby Blue, ga naar www.nahelp.org of bezoek het RadioFreeNA forum op www.Groups.io

Meedoen?

We werken aan de vertaling van het Basic Text boek (Third Edition, Revised With Original 4th and 9th Traditions). Wil je ook hieraan meewerken, houd dan deze pagina in de gaten.

Informatie voor het flowreaden 

Om mee te kunnen doen is het handig als je zorgt dat je de Basic Text bij de hand hebt!
De concept vertaling kan je hieronder downloaden: